Quay về nội dung chính

Điều khoản dịch vụ 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KHI TRUY CẬP WEBSITE

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KHI TRUY CẬP WEBSITE

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản”) là các điều khoản mà trang web này (“Trang web”) cung cấp cho bạn (“bạn” / “của bạn”). Bằng cách truy cập Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Trang web.

Nhấp vào tiêu đề bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin về từng mục:

1. Thông tin về chúng tôi

2. Câu hỏi hoặc Khiếu nại

3. Bản quyền và các Quyền sở hữu trí tuệ khác

4. Các thương hiệu và trang web khác của Reckitt Benckiser

5. Mua hàng

6. Liên kết từ các trang web của chúng tôi

7. Lưu ý khi bạn sử dụng Trang web

8. Nội dung do người dùng tải lên

9. Nghĩa vụ pháp lý của bạn

10. Phụ thuộc vào thông tin đã đăng

11. Chúng tôi có thể tạm dừng hoặc đóng cửa Trang web

12. Trách nhiệm của chúng tôi trong trường hợp bạn là người tiêu dùng

13. Trách nhiệm của chúng tôi trong trường hợp bạn là một doanh nghiệp

14. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

15. Thay đổi trong các Điều khoản và Điều kiện này

16. Các điều khoản có thể được áp dụng khác

17. Tổng quan

18. Luật điều chỉnh và quyền tài phán

1. THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

1.1 Chúng tôi là công ty RB UK Commercial Limited (sau đây được gọi tắt là “chúng tôi” / “của chúng tôi”), một công ty được đăng ký tại Anh theo số đăng ký 08784077 và địa chỉ đăng ký là 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, Vương quốc Anh. Chúng tôi là một công ty thuộc tập đoàn Reckitt Bensicker.

2. Câu hỏi hoặc Khiếu nại

2.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc nhận xét nào về trang web này, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp qua số +44 (0) 1753 217 800. Trang web rb.com cung cấp danh sách các công ty tại từng địa phương với đầy đủ thông tin liên hệ.

3. Bản quyền và các Quyền sở hữu trí tuệ khác

3.1 Việc bạn sử dụng Trang web và các nội dung trên trang web không cho bạn quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền liên quan khác liên quan đến trang web, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, quyền sở hữu thiết kế, tên thương mại, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền liên quan, quyền đối với bí quyết của thương hiệu (“Quyền sở hữu trí tuệ”). Tất cả văn bản, giao diện người dùng, giao diện hình ảnh, đồ họa, hình minh họa, hình chụp, nhãn hiệu thương mại, logos, ​​mã máy tính và tài liệu liên quan khác (gọi chung là “Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, cách sắp xếp, cấu trúc, cách lựa chọn, cách phối hợp, cách diễn đạt và “giao diện” của Nội dung trên Trang web do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc được cấp phép từ bên thứ ba. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

3.2 Không có nội dung nào trong Điều khoản cấu thành việc chuyển giao bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào từ chúng tôi cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

3.3 Bạn không được sao chép, tái tạo lại, tái xuất bản, tải xuống, đăng, phát sóng, ghi âm, gửi đi, sử dụng cho mục đích thương mại, chỉnh sửa, truyền đạt cho công chúng hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào các Nội dung, dịch vụ, trang nội dung hoặc tài liệu trên Trang web này hoặc mã lập trình của trang web ngoài mục đích sử dụng cho cá nhân bạn. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động hoặc thủ công nào hoặc bất kỳ quy trình tương tự nào trên bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Nội dung. Theo những điều kiện trên, bạn có thể tải các đoạn trích của nội dung web xuống đĩa cứng của mình để xem, với điều kiện là bạn không lưu nhiều hơn một bản.

3.4 Bất kỳ việc sử dụng nào khác với mục đích được phép theo điều khoản 3 này chỉ có thể được thực hiện khi có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

3.5 Chúng tôi không có ý định sử dụng bất kỳ tên, biểu tượng hoặc nhãn hiệu nào ở bất kỳ lãnh thổ nào mà chúng tôi không được quyền, và sẽ không cung cấp hoặc đề nghị cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ mang bất kỳ tên, biểu tượng hoặc nhãn hiệu nào như vậy vào bất kỳ lãnh thổ nào như vậy.

4. THƯƠNG HIỆU VÀ TRANG WEB KHÁC CỦA RECKITT BENCKISER

4.1 Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn trên hoặc thông qua các trang web khác của Reckitt Benckiser hoặc các trang web từ các thương hiệu của chúng tôi (dưới đây được gọi là “Trang web thương hiệu”) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được thông báo cho bạn khi bạn truy cập vào Trang web Thương hiệu có liên quan.

4.2 Trang web này và các Trang web thương hiệu được thiết kế để cung cấp thông tin về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hoặc các loại thuốc được cấp phép của chúng tôi, không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên hoặc hướng dẫn y tế về cách sử dụng mà chỉ là thông tin chung không hướng tới bất kỳ cá nhân hoặc mục đích cụ thể nào. Luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được tư vấn về cách điều trị trong trường hợp cụ thể của bạn.

5. Mua hàng

5.1 Không có nội dung nào trong Trang web hoặc bất kỳ Trang web thương hiệu nào cấu thành đề nghị mua hoặc bán sản phẩm và/hoặc dịch vụ vì Trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Tất cả các chi tiết, mô tả và giá cả và các thông tin khác liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ xuất hiện trên Trang web hoặc bất kỳ Trang web thương hiệu nào chỉ mang tính chất thông báo. Chúng tôi không đảm bảo các sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào xuất hiện trên Trang web hoặc bất kỳ Trang web thương hiệu nào đang hoặc sẽ có sẵn tại địa điểm và thời gian bạn muốn mua.

5.2 Các nghĩa vụ của chúng tôi, nếu có, đối với các sản phẩm và dịch vụ chỉ được điều chỉnh bởi các thỏa thuận chúng tôi đã cung cấp và không có nội dung nào trên Trang web này có thể thay đổi các thỏa thuận đó.

6. LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

6.1 Chúng tôi có thể đưa ra liên kết đến các trang web khác (thông qua quảng cáo hoặc cách khác). Các liên kết này chỉ được cung cấp để bạn tham khảo dễ dàng và thuận tiện. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Việc chúng tôi đưa ra các liên kết không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào đối với tài liệu có trong các trang web đó hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của họ. Bạn cần hiểu rõ rằng chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ giao dịch hoặc hợp đồng nào với bên thứ ba mà bạn có thể tham gia và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại có thể phát sinh khi bạn sử dụng các trang web đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa chúng tôi vào trong bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và bên thứ ba.

7. LƯU Ý KHI BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB

7.1 Bạn đồng ý rằng khi sử dụng Trang web, bạn sẽ không:

7.1.1 sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể dẫn đến việc khuyến khích, cấu thành hoặc thực hiện các hoạt động mang tính chất tội phạm, gian lận, bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi các Điều khoản này;

7.1.2 sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cho cá nhân bạn;

7.1.3 quảng cáo hoặc quảng bá cho bên thứ ba hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng bạn, bao gồm cả việc phân phối email ‘spam’;

7.1.4 chuyển các tập tin có chứa vi rút, trojan hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động phá hoại Trang web khác;

7.1.5 liên kết Trang web vào trang web của bên thứ ba mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi;

7.1.6 truy cập hoặc cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ tài khoản người dùng nào được liên kết hoặc liên quan tới Trang web, hoặc xâm nhập hay cố gắng xâm nhập các biện pháp bảo mật của Trang web; và

7.1.7 cản trở bất kỳ người nào khác truy cập và sử dụng Trang web.

7.2 tự chịu rủi ro và trách nhiệm với mỗi và mọi lần truy cập và sử dụng Trang web. Bạn nên sử dụng phần mềm chống vi-rút của riêng mình.

7.3 Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Trang web thông qua kết nối internet của bạn đều biết và tuân thủ các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản và điều kiện áp dụng nào khác được liệt kê trong các Điều khoản này.

7.4 Chúng tôi có quyền tạm dừng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web này (hoặc bất kỳ phần nào của Trang web) bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo nếu bạn vi phạm bất cứ điều nào trong Điều khoản này.

8. Nội dung do người dùng tải lên

8.1 Nội dung do bạn tải lên:

8.1.1 Bằng cách gửi thông tin, văn bản, hình ảnh, hình đồ họa hoặc các nội dung khác cho chúng tôi qua Trang web, bạn đã cho chúng tôi quyền sử dụng các nội dung đó theo quyết định của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chỉnh sửa, sao chép, tái sản xuất, tiết lộ, đăng và xóa các tài liệu đó khỏi Trang web.

8.1.2 Đối với bất cứ nội dung nào bạn tải lên, cần đảm bảo các nội dung ấy:

(a) tuân theo các luật hiện hành và các Điều khoản này;

(b) trung thực, chính xác và cập nhật nhất về nội dung và thời gian (lưu ý: bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới);

(c) có giấy phép và/hoặc phê duyệt cần thiết bạn có quyền đăng tải; và

(d) không được bảo mật, trừ khi có quy định khác.

và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho chúng tôi nếu vi phạm các điều trên. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi phải chịu do vi phạm của bạn gây nên.

Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ bài đăng nào của bạn trên Trang web của chúng tôi.

8.1.3 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sao lưu nội dung của mình.

8.2 Nội dung do người dùng khác tải lên:

8.2.1 Trang web này có thể bao gồm thông tin và tài liệu được tải lên bởi những người dùng khác của Trang web, bao gồm từ bảng thông báo và phòng trò chuyện (nếu có). Các thông tin và tài liệu này chưa được chúng tôi xác minh hoặc chấp thuận. Các quan điểm được thể hiện bởi những người dùng khác trên Trang web của chúng tôi không đại diện cho quan điểm hoặc các giá trị chúng tôi cam kết.

9. NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CỦA BẠN

9.1 Bạn xác nhận rằng:

9.1.1 bạn trên tuổi thành niên hoặc bạn được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp; và

9.1.2 bạn sẽ tuân thủ các giới hạn về việc sử dụng Trang web được nêu trong các Điều khoản này.

9.2 Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi khi có bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại được đưa ra hoặc được gây ra bởi bên thứ ba (bao gồm các chi phí pháp lý liên quan đến khiếu nại hoặc thiệt hại đó) về các vấn đề liên quan hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm các vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm các Điều khoản này, hoặc bạn vi phạm các luật hoặc quyền của bên thứ ba.

10. ĐỘ TIN CẬY CỦA THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG

10.1 Nội dung trên Trang web chỉ mang tính chất thông tin khái quát. Và không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên để bạn làm theo. Bạn phải hỏi lời khuyên từ chuyên gia trước khi thực hiện hoặc không thực hiện bất cứ hành động nào dựa trên nội dung của Trang web.

10.2 Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo Trang web và nội dung đăng tải là chính xác tại thời điểm nội dung đó được tải lên Trang web. Tuy nhiên các nội dung ấy có thể thay đổi và, trong phạm vi cho phép bởi luật và các quy định hiện hành, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm (dù rõ ràng hay chỉ ngụ ý), rằng các thông tin và nội dung trên Trang web là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật.

10.3 Tất cả nội dung và dịch vụ trên Trang web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có" và trong phạm vi cho phép của luật và quy định hiện hành, được cung cấp mà không có bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào.

10.4 Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào có trên Trang web.

11. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc đóng cửa Trang web

11.1 Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực đảm bảo Trang web, các nội dung đăng tải, các tính năng và thông tin được cung cấp trên Trang web không bị lỗi, không bị gián đoạn và không có vi rút, nhưng do bản chất của Internet, chúng tôi không thể đảm bảo điều này.

11.2 Chúng tôi không đảm bảo Trang web, hoặc các nội dung được đăng tải, sẽ luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn, và luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt nhất. Chúng tôi có thể tạm dừng, hạn chế hoặc gỡ bỏ tất cả hoặc bất kỳ phần nào trên Trang web của chúng tôi vì lý do kinh doanh và điều hành.

11.3 Quyền truy cập vào Trang web có thể bị đình chỉ tạm thời và không cần thông báo trước trong trường hợp hệ thống bị lỗi, đang bảo trì hoặc sửa chữa hoặc vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

11.4 Trang web hướng đến những người cư trú tại Vương quốc Anh. Việc truy cập hoặc sử dụng Trang web (bao gồm nội dung, thông tin, tính năng hoặc các lợi ích được cung cấp qua Trang web) có thể bị cấm theo luật ở một số quốc gia hoặc khu vực. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của quốc gia nơi bạn đang truy cập hoặc sử dụng Trang web. Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web (bao gồm nội dung, thông tin, tính năng hoặc các lợi ích được cung cấp qua Trang web) là thích hợp hoặc sẵn có để sử dụng ở các địa điểm bên ngoài Vương quốc Anh.

12. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ của chúng tôi nếu bạn là Người tiêu dùng

12.1 Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp Trang web cho mục đích sử dụng trong nước và mục đích cá nhân. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại hoặc kinh doanh, và chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với các tổn thất liên quan tới lợi nhuận, mất doanh số/khách hàng, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh.

12.2 Nếu nội dung kỹ thuật số do chúng tôi cung cấp làm hỏng các thiết bị hoặc nội dung kỹ thuật số của bạn, và nguyên nhân là do chúng tôi không áp dụng các kỹ năng và sự cẩn thận cần thiết, chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc bồi thường cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà bạn có thể tránh được bằng cách sử dụng các bản cập nhật miễn phí theo khuyến nghị, hoặc những thiệt hại do bạn không thực hiện đúng hướng dẫn cài đặt hoặc không đáp ứng được yêu cầu hệ thống tối thiểu theo khuyến nghị.

12.3 Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý với bạn trong các trường hợp bạn vi phạm Điều khoản này do các tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở đình công, bãi khóa hoặc các tranh chấp công nghiệp khác; sự cố hệ thống hoặc sự cố truy cập mạng; hoặc lũ lụt, cháy, nổ, tai nạn.

12.4 Trong các trường hợp ngược lại, chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào trách nhiệm pháp lý với bạn, trong trường hợp làm như vậy là bất hợp pháp (ví dụ: trách nhiệm pháp lý đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi gây ra bởi sự gian lận hoặc trình bày sai sự thật). Không có nội dung nào trong các Điều khoản này hạn chế các quyền của bạn theo luật định.

13. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ của chúng tôi nếu bạn là một doanh nghiệp

13.1 Theo mục 12.4 và trong giới hạn do luật hiện hành quy định, chúng tôi loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý (bao gồm trách nhiệm pháp lý của cán bộ, giám đốc, người quản lý, thành viên, cổ đông, nhân viên, đại lý hoặc cố vấn của chúng tôi), cho dù phát sinh trong hợp đồng, do vi phạm các nghĩa vụ theo luật định, hoặc phát sinh từ hay liên quan đến việc truy cập/sử dụng Trang web, ngay cả khi có thể lường trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

13.1.1 tổn thất phát sinh do sự không các thông tin, tài liệu không chính xác đăng trên Trang web hoặc có liên quan tới Trang web

13.1.2 tổn thất không do bất kỳ vi phạm nào từ phía chúng tôi;

13.1.3 tổn thất phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa trên các nội dung của Trang web;

13.1.4 tổn thất phát sinh từ việc Trang web không khả dụng vì bất kỳ lý do gì;

13.1.5 tổn thất phát sinh từ bất kỳ đại diện hoặc tuyên bố nào được đưa ra trên Trang web;

13.1.6 tổn thất do lỗi kỹ thuật của Trang web hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ;

13.1.7 bất kỳ tổn thất kinh doanh nào (bao gồm mất lợi nhuận, doanh thu, hợp đồng, tiết kiệm dự kiến, dữ liệu, lợi thế thương mại, danh tiếng, chi phí lãng phí, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh); và

13.1.8 bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc đến từ hậu quả của việc bạn truy cập và sử dụng Trang web mà chúng tôi và bạn đều không lường trước được

13.2 Trong phạm vi có thể theo luật hiện hành, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho Trang web hoặc các nội dung đăng tải trên đó.

13.3 Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi, các cán bộ, giám đốc, người quản lý, thành viên, nhân viên, đại lý và cố vấn của chúng tôi khi có bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý và chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) liên quan đến hoặc phát sinh từ:

13.3.1 việc bạn sử dụng Trang web hoặc các Trang web Thương hiệu (và việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có liên quan);

13.3.2 bạn vi phạm các Điều khoản này;

13.3.3 bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; và / hoặc

13.3.4 việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

13.4 Trong các trường hợp ngược lại, chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào trách nhiệm pháp lý với bạn, trong trường hợp làm như vậy là bất hợp pháp (ví dụ: trách nhiệm pháp lý đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi gây ra bởi sự gian lận hoặc trình bày sai sự thật).

14. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

14.1 Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và chỉ sử dụng các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn hoặc do bạn cung cấp theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu.

14.2 Vui lòng đọc Chính sách về Quyền riêng tư và Chính sách Cookies để biết thêm thông tin chi tiết và các vấn đề liên quan.

15. THAY ĐỔI TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY

15.1 Chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện Trang web. Do đó, chúng tôi có toàn quyền sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Tất cả thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi đăng trên Trang web. Hãy đảm bảo rằng bạn thường xuyên truy cập và xem lại các Điều khoản. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản được đăng tải, chúng tôi coi là bạn đã đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc bởi các thay đổi đó.

16. Các điều khoản khác có thể áp dụng

16.1 Các điều khoản bổ sung sau cũng áp dụng khi bạn sử dụng Trang web:

16.1.1 Chính sách về quyền riêng tư giải thích chi tiết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào, và các quyền của bạn là gì.

16.1.2 Chính sách Cookies cung cấp thông tin về cookies trên Trang web.

16.2 Các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho các giao dịch mua hàng hóa/dịch vụ, và các phần hoặc tính năng cụ thể trên Trang web hoặc các Trang web thương hiệu, bao gồm các cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc các tính năng tương tự khác, đều là một phần của Điều khoản này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về các điều khoản và điều kiện bổ sung tại thời điểm bạn tương tác với chúng tôi và/hoặc các thương hiệu với các dịch vụ liên quan. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện áp dụng. Nếu có xung đột giữa các Điều khoản này và các điều khoản áp dụng cho một dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web hoặc các Trang web Thương hiệu khác, thì các điều khoản áp dụng cho dịch vụ đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

16.3 Mỗi chính sách, điều khoản và điều kiện này có thể được thay đổi theo thời gian và có hiệu lực ngay sau khi đăng tải trên Trang web hoặc theo các điều kiện khác (nếu có).

17. Tổng quát

17.1 Nếu bạn là doanh nghiệp, các Điều khoản này được hiểu là bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng Trang web. Các tuyên bố, khuyến dụ (bằng miệng hay bằng văn bản) không có trong các Điều khoản này (được cập nhật theo thời gian) có giá trị ràng buộc bạn hoặc chúng tôi.

17.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này bị tòa án hoặc cơ quan quản lý cho là bất hợp pháp, vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được thay thế bằng một điều khoản khác, có hiệu lực tương ứng. Các điều khoản còn lại vẫn được áp dụng bình thường.

17.3 Các Điều khoản này không trao quyền cho bất kỳ ai ngoại trừ bạn và chúng tôi (bao gồm bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi). Không có Điều khoản nào có hiệu lực thi hành bởi bên thứ ba (nếu bạn sống ở Vương quốc Anh) bao gồm bất kỳ việc thực thi nào thông qua Đạo luật Hợp đồng (Quyền của các bên thứ ba) 1999.

17.4 Nếu chúng tôi không yêu cầu bạn ngay lập tức hành động theo các ràng buộc trong Điều khoản này hoặc nếu chúng tôi trì hoãn yêu cầu bạn chịu các trách nhiệm do vi phạm các Điều khoản này, thì điều đó không có nghĩa là bạn không cần làm gì và chúng tôi vẫn có quyền yêu cầu bạn hành động hoặc chịu các trách nhiệm vào thời điểm sau này.

18. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN

18.1 Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này, luật pháp của Anh và xứ Wales sẽ được áp dụng.

18.2 Nếu bạn là người tiêu dùng sống ở Scotland, bạn có thể đưa ra các thủ tục pháp lý tại tòa án Scotland hoặc Anh. Nếu bạn là người tiêu dùng sống ở Bắc Ireland, bạn có thể đưa ra các thủ tục pháp lý tại các tòa án Bắc Ireland hoặc Anh.

18.3 Nếu bạn là người tiêu dùng sống ở Anh hoặc nếu bạn là doanh nghiệp, thì các tòa án ở Anh sẽ có thẩm quyền độc quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này.

Các Điều khoản này được cập nhật lần cuối và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 năm 2018.