Quay về nội dung chính

Chính sách riêng tư 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

RECKITT BENCKISER - THÔNG BÁO BẢO MẬT TOÀN CẦU

Thông báo Bảo mật Toàn cầu của Reckitt Benckiser ("Thông báo về Quyền riêng tư"). Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các thương hiệu của chúng tôi trên toàn thế giới, nhằm thể hiện rõ cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, và chúng tôi tôn trọng quyền lợi của bạn theo pháp luật tại khu vực mà bạn đang sinh sống. Tại trang Thông báo về Quyền riêng tư này, tất cả các cụm từ bao gồm “chúng tôi" và “của chúng tôi" sẽ đại diện cho tất cả các công ty thuộc tập đoàn Reckitt Benckiser. Vì Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng trên toàn thế giới, có thể dẫn đến sự khác biệt về cách thức mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn giữa các khu vực địa lý và quốc gia khác nhau. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ gửi đến thông báo cho bạn nếu có bất kỳ hoạt động xử lý cụ thể nào đang diễn ra tại khu vực/quốc gia mà bạn đang sinh sống. Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được kiểm soát bởi Tập đoàn Reckitt Benckiser Group plc (có văn phòng đăng ký tại 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Vương quốc Anh) hoặc Công ty Reckitt Benckiser tại khu vực/quốc gia mà bạn đang sinh sống. Công ty TNHH RB UK Commercial (có văn phòng đăng ký tại 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Vương quốc Anh) nắm quyền kiểm soát dữ liệu của toàn bộ trang Web này. Để biết thêm thông tin, các công ty tại khu vực mà bạn đang sinh sống, thương hiệu của chúng tôi và sự hiện diện của chúng tôi trong khu vực pháp lý của bạn, vui lòng truy cập www.rb.com

Các định nghĩa

"Thông tin cá nhân" (ở một số quốc gia được gọi là "dữ liệu cá nhân" hoặc "thông tin nhận dạng cá nhân"), chúng tôi định nghĩa đó là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã được xác định hoặc nhận dạng. Nói cách khác, điều này có nghĩa không chỉ riêng thông tin mang tính chất cá nhân hoặc riêng tư, và còn bao gồm thông tin họ tên, ngày sinh và địa chỉ e-mail của bạn. Vui lòng xem Phần 3 ở bên dưới để biết thêm về Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi được lấy từ bạn. "Thông tin cá nhân nhạy cảm" (ở một số quốc gia được gọi là "thông tin cá nhân nhạy cảm" hoặc "danh mục dữ liệu đặc biệt"), chúng tôi muốn đề cập đến bất kỳ Thông tin cá nhân nào liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc; ý kiến ​​chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, công đoàn của một cá nhân với tư cách thành viên; dữ liệu di truyền hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được xử lý nhằm mục đích nhận dạng duy nhất cá nhân đó; dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của một cá nhân. Nó cũng bao gồm thông tin về tội danh hoặc tiền án của một cá nhân cũng như bất kỳ thông tin nào khác được cho là nhạy cảm theo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu hiện hành.

1. Phạm vi Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi +

Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho tất cả Thông tin Cá nhân mà chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm trực tuyến và ngoại tuyến) được hiển thị, liên kết hoặc tham chiếu đến Thông báo về Quyền riêng tư này, bao gồm:

• các trang web của chúng tôi;

• các trang mạng xã hội chính thức của chúng tôi;

• thư điện tử của chúng tôi;

• ứng dụng của chúng tôi;

• các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến của chúng tôi; và

• các cuộc trò chuyện hoặc thư từ của bạn với đại diện của chúng tôi.

Trong toàn bộ tài liệu này, các hoạt động trực tuyến của chúng tôi là "Trang web" và các hoạt động ngoại tuyến của chúng tôi là "Dịch vụ".

Bạn cần biết rằng Trang web của chúng tôi có thể chứa các đường dẫn liên kết đến các trang web và ứng dụng của bên thứ ba,… không do chúng tôi kiểm soát và không nằm trong Thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với các nội dung và hoạt động của các trang web và ứng dụng của bên thứ ba này,… Vì lý do các bên thứ ba này có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của các bên thứ ba để tìm hiểu thêm quyền bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Các trang web của chúng tôi có sử dụng cookie. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi.

Hơn nữa, khi sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, hãy tham khảo thêm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

2. Xử lý dữ liệu công bằng và hợp pháp +

Chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích được liệt kê dưới đây dựa trên sự đồng ý của bạn, trừ khi có quy định khác. Trong một số trường hợp, nếu luật pháp tại khu vực mà bạn đang sinh sống yêu cầu, chúng tôi có thể yêu cầu hợp thức hoá sự đồng ý của bạn để xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể.

Chúng tôi chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Thông tin cá nhân của bạn một cách hợp pháp.

Trong nhiều trường hợp, việc cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho chúng tôi là điều cần thiết để thực hiện thoả thuận giữa bạn với chúng tôi; nếu bạn không muốn cung cấp Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể từ chối cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

3. Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn bằng cách nào? +

Thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân trực tiếp từ bạn, ví dụ: khi bạn đăng ký bản tin của chúng tôi, đăng ký trên Trang web của chúng tôi, mua sản phẩm từ chúng tôi, điền vào bản khảo sát, nhận xét hoặc yêu cầu, đăng nội dung nào đó trên các trang truyền thông xã hội của chúng tôi, đăng ký tiếp thị trực tiếp,… Thông tin Cá nhân được thu thập bao gồm:

• tên;

• địa chỉ;

• địa chỉ email;

• tên tài khoản;

• số điện thoại (và các dữ liệu ghi âm khi bạn gọi đến đường dây tư vấn của chúng tôi);

• thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác;

• tuổi tác;

• ngày sinh;

• giới tính;

• thông tin mua hàng và sử dụng sản phẩm;

• thông tin hộ gia đình;

• thông tin, phản hồi hoặc nội dung bạn cung cấp có liên quan đến các tuỳ chọn tiếp thị yêu thích của bạn;

• nội dung do bạn tự tạo, cũng như bài đăng và nội dung khác mà bạn gửi đến Trang web của chúng tôi;

• trong những trường hợp hạn chế, với những thông tin về gia đình bạn hoặc các cá nhân khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi có quyền cho rằng bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi;

• trong những trường hợp hạn chế dựa trên sự đồng ý đã được hợp thức hoá của bạn hoặc để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc nếu cần thiết vì lý do lợi ích cộng đồng, Thông tin cá nhân nhạy cảm như thông tin liên quan đến hình ảnh, sức khỏe của bạn (bao gồm thông tin liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và tiền sử bệnh), đời sống tình dục (và hành vi liên quan) và sinh trắc học sẽ được thu thập trong quá trình nghiên cứu người tiêu dùng tình nguyện (chẳng hạn như nhận dạng nét mặt, nhịp tim và tình trạng da);

• thông tin nhân khẩu; hoặc

• bất kỳ Thông tin Cá nhân nào khác mà bạn tự nguyện cung cấp trực tiếp cho chúng tôi.

Thông tin cá nhân được thu thập tự động

Một số Thông tin Cá nhân có thể được thu thập tự động khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi (và của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi), ví dụ như thông tin được thu thập bởi cookie và các công nghệ khác (chẳng hạn như các công cụ phân tích web và thẻ pixel) trên các trang web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách thức chúng tôi sử dụng cookie và các phương tiện thu thập dữ liệu tự động khác.

Thông tin Cá nhân được thu thập bao gồm:

• thông tin về thiết bị (di động) của bạn hoặc trang web trình duyệt của bạn;

• thông tin về cách bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, ví dụ như lịch sử các trang web bạn đã xem, các mẫu quảng cáo và đường dẫn liên kết mà bạn đã nhấp vào,…;

• kiểm tra nếu bạn đã mở e-mail mà chúng tôi đã gửi cho bạn;

• các trang web bạn đã truy cập trước khi đến với một trong các trang web của chúng tôi;

• địa chỉ IP của bạn;

• các đường dẫn liên kết bạn đã nhấp vào;

• tên người dùng, ảnh đại diện, giới tính, kết nối mạng của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã chọn chia sẻ khi sử dụng các trang web của bên thứ ba (chẳng hạn như khi bạn sử dụng chức năng "Thích" trên Facebook hoặc chức năng +1 trên Google+);

• địa chỉ MAC của bạn;

• thông tin bạn đã chọn chia sẻ bằng cách sử dụng các công cụ truyền thông xã hội được tích hợp trong các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng chi tiết đăng nhập mạng xã hội của bạn để truy cập các trang web hoặc ứng dụng sản phẩm cụ thể trực thuộc RB; và

• thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi về vị trí của bạn. Khi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó khi bạn đồng ý.

Thông tin cá nhân thu được từ các nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân về bạn từ các nguồn dữ liệu khác, bao gồm:

• các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi;

• các trang mạng xã hội;

• các tổ chức nghiên cứu về người tiêu dùng;

• các cơ quan tham chiếu tín dụng;

• các bên trung gian hỗ trợ tính di động của dữ liệu; và

• các công ty khác trong Tập đoàn của chúng tôi.

Thông tin cá nhân được thu thập theo cách này có thể bao gồm sở thích của bạn như sở thích và vật nuôi, dữ liệu nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng, hành vi mua hàng, dữ liệu được quan sát công khai hoặc các hoạt động như blog, video, bài đăng trên internet và nội dung do người dùng tạo ra.

4. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích nào +

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

• dựa trên sự thoả thuận của bạn, chúng tôi sẽ xử lý và quản lý đơn hàng của bạn, ví dụ như liên lạc với bạn về đơn hàng, xử lý các khoản thanh toán, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đã mua và dịch vụ khách hàng cần thiết;

• khi bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi, cuộc thi, các khảo sát và thăm dò ý kiến;

• khi bạn chia sẻ thông tin và ý tưởng trên các trang mạng xã hội, diễn đàn, blog và các kênh truyền thông khác của chúng tôi, tham gia chia sẻ xã hội và gửi tin nhắn cho bạn bè thông qua Trang web của chúng tôi hoặc các trang web của các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi;

• thấu hiểu nhu cầu của bạn để cung cấp cho bạn thông tin phù hợp; phân tích và đánh giá các hoạt động, thử nghiệm; phát triển và đánh giá các sản phẩm mới cũng như cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện có của chúng tôi; thực hiện nghiên cứu thị trường và kiểm toán; xác định xu hướng của người dùng và kiểm tra mức độ hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và mức độ hài lòng của khách hàng;

• giúp bạn hiểu rõ về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, thông qua các tài liệu quảng cáo (chẳng hạn như thông báo liên quan đến sản phẩm mới, khuyến mại, chương trình tiết kiệm, khuyến mãi nói chung và các chương trình khác) liên quan đến thương hiệu và của các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi, nếu bạn đồng ý và được luật pháp địa phương yêu cầu;

• quản lý các Trang web của chúng tôi và điều chỉnh các trải nghiệm và nội dung của các Trang web nhằm phù hợp với các hoạt động trước đây của bạn, giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi truy cập Trang web;

• giải đáp các yêu cầu hoặc thắc mắc của bạn;

• giải quyết với các vấn đề sản phẩm được báo cáo cho chúng tôi;

• quản lý việc lưu trữ hồ sơ chung; và

• đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định.

Luật địa phương của bạn có thể yêu cầu chúng tôi quy định trong Thông báo về Quyền riêng tư này các cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào đó để xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Trong những trường hợp như vậy, việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn được pháp luật cho phép vì:

• cần thiết cho quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp hiệu quả thông tin, dịch vụ và sản phẩm cũng như trong hoạt động kinh doanh (với điều kiện những thông tin đó không ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn);

• cần thiết để thực hiện các bước để thoả thuận với bạn cho các sản phẩm bạn đã mua hoặc nếu đó là điều bắt buộc;

• cần tuân thủ các thủ tục pháp lý hoặc quy định bắt buộc; và

• trong những trường hợp giới hạn và nếu luật pháp địa phương yêu cầu, bạn đồng ý để chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, trong một số trường hợp như khi bạn chọn tham gia tiếp thị hoặc đồng ý để chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân Nhạy cảm, ví dụ như thông tin sức khỏe.

Chúng tôi có thể tạo hồ sơ dữ liệu ẩn danh từ Thông tin cá nhân của bạn, bằng cách loại trừ thông tin (chẳng hạn như tên của bạn) để tạo dữ liệu nhận dạng cá nhân. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ẩn danh này để phân tích các sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi có quyền sử dụng dữ liệu ẩn danh đó cho bất kỳ mục đích nào và tiết lộ dữ liệu ẩn danh cho các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các đối tác nghiên cứu, theo quyết định riêng của chúng tôi.

5. Người mà chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn +

Chia sẻ trong nhóm

Thông tin Cá nhân của bạn có thể được chia sẻ giữa các công ty và thương hiệu khác nhau trong nhóm của chúng tôi, cho các mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này. Như chúng tôi đã nêu ở trên, Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các công ty và thương hiệu này sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, các công ty của chúng tôi, thương hiệu của chúng tôi và sự hiện diện của chúng tôi trong khu vực pháp lý của bạn, vui lòng truy cập www.rb.com.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy, những người làm việc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như đại lý tiếp thị, công ty nghiên cứu thị trường, đối tác thực hiện thương mại điện tử, phần mềm, lưu trữ dữ liệu và các nhà cung cấp dịch vụ CNTT khác, thương nhân bán sản phẩm RB, hãy gọi trung tâm, bộ xử lý thanh toán,... Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này được yêu cầu không sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn ngoài việc cung cấp các dịch vụ do chúng tôi yêu cầu hoặc theo hướng dẫn của chúng tôi.

Các bên thứ ba đáng tin cậy khác

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy khác, chẳng hạn như các đối tác kinh doanh, nhà quảng cáo của chúng tôi (nơi chúng tôi được phép làm như vậy) và trao đổi dữ liệu, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nội dung phù hợp, bao gồm cả quảng cáo phù hợp hơn cho các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Các bên thứ ba này có thể đặt và truy cập cookie, đèn hiệu web và các công nghệ theo dõi tương tự của riêng họ trên thiết bị của bạn để cung cấp nội dung và quảng cáo tùy chỉnh cho bạn khi bạn truy cập các trang web của RB.

Các trang web và / hoặc ứng dụng của chúng tôi cũng có thể cho phép bạn đăng nhập bằng mạng xã hội hoặc tài khoản của bên thứ ba khác. Ví dụ về đăng nhập của bên thứ ba là “Đăng nhập bằng Facebook”. Đăng nhập vào một trong các trang web của chúng tôi bằng mạng xã hội của bạn hoặc tài khoản bên thứ ba khác có thể cho phép chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cho phép chúng tôi truy cập từ mạng xã hội hoặc bên thứ ba đó. Tính năng đăng nhập cũng có thể chuyển thông tin đến mạng xã hội hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của bạn, để xác thực bạn. Mạng xã hội hoặc bên thứ ba cũng có thể tự động thu thập thông tin như địa chỉ IP của bạn, thông tin về trình duyệt và thiết bị của bạn cũng như địa chỉ của trang bạn đang truy cập trên trang của chúng tôi. Tính năng đăng nhập cũng có thể đặt và đọc các cookie từ bên thứ ba đó có thể chứa một số nhận dạng duy nhất mà mạng xã hội hoặc bên thứ ba khác chỉ định cho bạn. Chức năng và việc bạn sử dụng đăng nhập được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật và các điều khoản của bên cung cấp chức năng đăng nhập, chứ không phải Thông báo về quyền riêng tư này.

Mua lại

Nếu một công ty khác mua lại (một phần) công ty, doanh nghiệp của chúng tôi hoặc tài sản của chúng tôi, công ty đó có thể có được tất cả hoặc một phần Thông tin Cá nhân do chúng tôi thu thập và sẽ đảm nhận các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này. Trong trường hợp không có khả năng thanh toán, phá sản hoặc người nhận, Thông tin Cá nhân của bạn cũng có thể được chuyển giao như một tài sản kinh doanh, tuân theo luật hiện hành.

Tiết lộ

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết vì lợi ích hợp pháp hoặc sự thận trọng của chúng tôi theo nghĩa vụ của chúng tôi theo luật hiện hành:

• liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra pháp lý nào;

• để tuân thủ các luật liên quan hoặc để đáp ứng các lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc trát đòi của chúng tôi;

• để bảo vệ hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi trong các thủ tục pháp lý; hoặc là

• để điều tra hoặc hỗ trợ ngăn chặn bất kỳ vi phạm nào hoặc vi phạm tiềm ẩn đối với pháp luật, Thông báo về Quyền riêng tư này hoặc bất kỳ Điều khoản Sử dụng hiện hành nào.

6. Cách chúng tôi bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn +

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của bạn.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và biện pháp thích hợp để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn không bị phá hủy, mất, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép và các hình thức xử lý thông tin bất hợp pháp khác.

Khi thu thập hoặc chuyển Thông tin Cá nhân Nhạy cảm, chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật bổ sung để giúp bảo vệ thông tin của bạn.

Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các hệ thống máy tính đặt tại các cơ sở được kiểm soát mà chỉ một số người có thẩm quyền mới có thể truy cập được để thực hiện các nhiệm vụ và dịch vụ do bạn yêu cầu.

Khi xử lý thông tin có tính bảo mật cao (chẳng hạn như số thẻ tín dụng) qua Internet, chúng tôi bảo vệ thông tin đó thông qua việc sử dụng mã hóa.

7. Lựa chọn của bạn về tiếp thị trực tiếp +

Chúng tôi có thể định kỳ gửi cho bạn các bản tin miễn phí, bản khảo sát, phiếu mua hàng và các tài liệu quảng cáo khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng hữu ích cho bạn, nếu bạn đã đồng ý (chọn tham gia) nhận các thông báo đó qua e-mail hoặc bất kỳ hình thức nào khác kênh điện tử (nơi yêu cầu chọn tham gia theo luật địa phương của bạn). Nếu bạn không muốn nhận các thông báo như vậy nữa, bạn sẽ luôn có cơ hội "chọn không tham gia" bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong mỗi hoạt động tiếp thị trực tiếp của chúng tôi e-mail hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi (vui lòng xem thông tin liên hệ của chúng tôi tại “cách liên hệ với chúng tôi” bên dưới). Khi được luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo dịch vụ xác định bất kỳ cập nhật nào đối với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi (ngay cả khi bạn đã chọn không tham gia nhận thông điệp tiếp thị từ chúng tôi).

8. Quyền của bạn +

Tùy thuộc vào khu vực mà bạn đang sinh sống, bạn sẽ có một số quyền khác nhau liên quan đến Thông tin cá nhân của mình, đặc biệt:

• yêu cầu bản sao Thông tin Cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn;

• yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn;

• yêu cầu chúng tôi cập nhật Thông tin cá nhân của bạn hoặc chỉnh sửa bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà bạn cho là không chính xác hoặc không đầy đủ;

• yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn (“quyền yêu cầu xoá thông tin cá nhân”);

• rút lại sự đồng ý vào bất kỳ lúc nào trong tương lai đối với việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn (trong phạm vi việc xử lý đó dựa trên sự đồng ý của bạn);

• phản đối việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn (bao gồm cả cho các mục đích tiếp thị trực tiếp); hoặc

• yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển cho bạn hoặc người kiểm soát dữ liệu khác (quyền “khả năng di chuyển dữ liệu”).

Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua quyết định tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ. Điều này có thể bao gồm các quá trình phân loại và điều chỉnh dữ liệu để điều chỉnh thông tin liên lạc và sản phẩm theo nhu cầu của bạn. Trong trường hợp chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn thông qua quá trình ra quyết định tự động, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tầm quan trọng và hậu quả dự kiến ​​của việc xử lý đối với bạn. Tùy trường hợp, bạn có thể yêu cầu không đưa ra quyết định tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này hoặc hiểu các quyền này được áp dụng như thế nào, vui lòng nhấp vào đây để điền và gửi biểu mẫu yêu cầu trực tuyến. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ thông qua mục “Cách liên hệ với chúng tôi” ngay bên dưới.

9. Khiếu nại +

Nếu bạn không hài lòng với cách thức chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn, hoặc có bất kỳ truy vấn hay yêu cầu nào về quyền riêng tư mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu tại khu vực mà bạn đang sinh sống.

10. Chúng tôi sẽ lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn trong bao lâu +

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn theo các yêu cầu hợp lý cho các mục đích đã được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này; hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định bắt buộc.

Thông tin Cá nhân của bạn được xử lý:

• để hoàn thành thoả thuận của bạn với chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ Thông tin cá nhân của bạn trong thời hạn 7 năm sau khi hoàn thành đơn hàng theo thoả thuận;

• để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định, chúng tôi sẽ lưu trữ lại Thông tin Cá nhân của bạn theo quy định bởi luật hiện hành; và

• Trong tất cả các trường hợp khác, chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, tùy thuộc từng loại thông tin, trong thời hạn tối đa 2 năm kể từ lần liên lạc cuối cùng của bạn với chúng tôi.

11. Trẻ em +

Hầu hết các Trang web của chúng tôi không hướng đến trẻ em, và chúng tôi yêu cầu trẻ em dưới 16 tuổi không cung cấp Thông tin Cá nhân qua Trang web này.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em dưới 16 tuổi đã đăng ký trên một trong các Trang web của chúng tôi; hoặc người mà bạn tin rằng đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua mục “Cách liên hệ với chúng tôi” ngay bên dưới để yêu cầu xóa thông tin. Thông tin do trẻ em tự nguyện cung cấp qua e-mail, bảng tin, phiên trò chuyện,... có thể được các bên khác sử dụng để tạo nội dung e-mail ngoài ý muốn. Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ và người giám hộ hợp pháp hướng dẫn cho trẻ em dưới 16 tuổi về cách sử dụng Internet an toàn và trách nhiệm.

Tùy thuộc khu vực mà bạn đang sinh sống và được luật pháp địa phương cho phép, chúng tôi có thể thu thập thông tin của con bạn để cung cấp thông tin liên quan về các sản phẩm và dịch vụ.

12. Chuyển đến các quốc gia khác +

Thông tin Cá nhân của bạn có thể được chuyển đến và xử lý ở các quốc gia khác, nơi áp dụng luật điều chỉnh việc xử lý Thông tin cá nhân ít nghiêm ngặt hơn qui định ở khu vực mà bạn đang sinh sống (bao gồm các khu vực pháp lý bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu).

Trong những trường hợp như vậy, nếu luật pháp địa phương yêu cầu, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng có các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn. Tùy thuộc vào vị trí của đại diện pháp luật của RB truy xuất Thông tin Cá nhân có liên quan, các biện pháp bảo vệ thích hợp này có thể là thỏa thuận chuyển dữ liệu với người nhận dựa trên các điều khoản tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt. Trong trường hợp pháp lý bắt buộc, chúng tôi có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc chuyển nhượng này và bản sao của những thỏa thuận này theo yêu cầu.

Trong phạm vi được cho phép và hợp lệ theo luật địa phương mà bạn đang sinh sống, bạn đồng ý để Thông tin Cá nhân được chuyển và xử lý theo cách này.

13. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi +

Chúng tôi luôn mong muốn được lắng nghe các phản hồi từ bạn. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét, câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Thông báo về Quyền riêng tư; hoặc về cách thức chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn; hoặc thắc mắc về “quyền của bạn” tại nơi mà bạn đang sinh sốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua e-mail tới PrivacyOffice@rb.com.

Bạn cũng có thể gửi thư cho chúng tôi tại:

Văn phòng Bảo mật Toàn cầu RB

Turner House

103-105 Đường Bath Slough,

Vương quốc Anh

SL1 3UH

14. Thay đổi Thông báo về quyền riêng tư +

Thông báo về Quyền riêng tư này đã được cập nhật vào 01/07/2020. Thông báo này dành cho bạn và sẽ không phải là thoả thuận giữa bạn với chúng tôi. Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc bổ sung theo thời gian. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi trên Thông báo về Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ cập nhật ngày sửa đổi ở đầu mục Thông báo về Quyền riêng tư, và sẽ được chúng tôi cập nhật thông tin đến bạn. Thông báo Bảo mật được sửa đổi hoặc sửa đổi mới sẽ áp dụng kể từ ngày sửa đổi. Vui lòng kiểm tra và xác nhận để chắc chắn rằng bạn đã tham khảo phiên bản mới nhất của Thông báo về quyền riêng tư từ chúng tôi.